Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zakres przetwarzania i przechowywania danych zebranych podczas odwiedzin strony internetowej www.datomni.com. Datomni sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Datomni”) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis w domenie www.datomni.com, Poniżej zawarte zostały informacje o sposobie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji o użytkownikach portalu www.datomni.com oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.
Przetwarzanie danych osobowych użytkowników
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika jest niezbędne dla skorzystania z usług „Newsletter”, “Datomni Creative Partner Network”, “Datomni Influencer Partner Network”. Dane są chronione przed dostępem osób trzecich. Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest: Datomni sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Chrystiana Szucha 8, 00-582 Warszawa.
Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników portalu www.datomni.com, w szczególności w ramach wykonywania usług „Newsletter”, “Datomni Creative Partner Network”, “Datomni Influencer Partner Network”, oraz komunikacji z użytkownikami za uprzednim uzyskaniem od nich zgody.
Dane automatycznie zapisywane (dane nieosobowe)
Podczas odwiedzin strony internetowych www.datomni.com następuje w sposób automatyczny zapis ogólnych danych nieosobowych (rodzaju przeglądarki internetowej, liczby wizyt, średniego czasu poświęconego na przeglądanie strony, odwiedzonych podstron). Zbieranie powyższych informacji ma na celu polepszenie zawartości i funkcjonalności strony. Powyższe dane nie są przetwarzane i nie są udostępniane stronom trzecim.
Ochrona przetwarzanych danych osobowych
Zbiór zgromadzonych danych osobowych jest przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne umożliwiające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek www.datomni.com dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zmiany w polityce prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.